جزییات مناقصه و مزایده

ارزیابی کیفی واگذاری اداره امور خدماتی ،دفتری ستاد و نمازخانه بین‌راهی خرم‌آباد در سال 97 – 98

مناقصه

3186191

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

تک مرحله ای

سازمان ها
نوع برگزاری

لرستان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری اداره امور خدماتی ،دفتری ستاد و نمازخانه بین‌راهی خرم‌آباد در سال 97 – 98

0 ریال

۲۳ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۲۴

۴ دی ۱۳۹۷

ریال

عادی

استان: لرستان, شهر: خرم آباد
http://monaghese.niopdc.ir http://iets.mporg.ir و حضوری

دریافت اسناد ارزیابی کیفی  از تاریخ انتشار آکهی  تا تاریخ دوشنبه 97/10/10 از سایت های مربوطه یا بصورت حضوری می باشد .

تحویل اسناد و فرم های ارزیابی کیفی تکمیل شده به همراه سایر مدارک و مستندات از سوی متقاضیان  پایان وقت اداری روز  یکشنبه 97/10/23می باشد. به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضاء مخدوش و غیر مستند و مدارکی که پس از انقضای مهلت قید شده در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی واگذاری اداره امور خدماتی ،دفتری ستاد و نمازخانه بین‌راهی خرم‌آباد در سال 97 – 98 878.50 38201b27-b42d-44e3-ac21-4ede4fba856d.zip

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627