جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری اداره امورانبار نفت ازنا در سال 97 – 98و 98- 99

مناقصه

3185953

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

تک مرحله ای

لرستان

واگذاری اداره امورانبار نفت ازنا در سال 97 – 98و 98- 99

0 ریال

۲۲ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۱۲

۲۶ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۱۲

۲۶ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۱۲

روزنامه شروع

ریال

19161841520

عادی

استان: لرستان, شهر: ازنا
http://monaghese.niopdc.ir http://iets.mporg.ir یا بصورت حضوری

دریافت اسناد  از تاریخ انتشار آکهی  تا تاریخ یکشنبه  97/10/09 از سایت های مربوطه یا بصورت حضوری می باشد .

تحویل اسناد و فرم های ارزیابی کیفی تکمیل شده به همراه سایر مدارک و مستندات از سوی متقاضیان  پایان وقت اداری روز شنبه    97/10/22   می باشد.

جلیسه توجیهی : 10 صبح روز یکشنبه 16/10/97 در ناحیه ازنا 

بازگشایی 97/10/26

عنوان اندازه (KB)
واگذاری اداره امورانبار نفت ازنا در سال 97 – 98و 98- 99 13284.92 5dabd4a2-0643-4c68-bf18-1f2cbe55b1a0.zip

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627