جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری اداره امورانبار نفت بروجرد در سال 97 – 98و 98- 99

مناقصه

3185398

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

تک مرحله ای

لرستان
عمومی

واگذاری اداره امورانبار نفت بروجرد در سال 97 – 98و 98- 99

0 ریال

۲۲ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۵۲

۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ۱۵:۵۲

۲۶ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۵۲

روزنامه توسعه

ریال

28437290926

عادی

استان: لرستان, شهر: بروجرد
آدرس‌های دستیابی: http://monaghese.niopdc.ir http://iets.mporg.ir

ر

دریافت اسناد ارزیابی کیفی  از تاریخ انتشار آکهی  تا تاریخ یکشنبه 97/10/09 از سایت های مربوطه یا بصورت حضوری می باشد .

تحویل اسناد و فرم های ارزیابی کیفی تکمیل شده به همراه سایر مدارک و مستندات از سوی متقاضیان  پایان وقت اداری روز شنبه  97/10/22 می باشد.

جلسه توجیهی : 97/10/15 ساعت 10 صبح ناحیه بروجرد 

عنوان اندازه (KB)
واگذاری اداره امورانبار نفت بروجرد در سال 97 – 98و 98- 99 14018.44 81e84a1a-119c-4b8a-894b-aa392a99e84d.zip

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627