جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه واگذاری حجمی/زمانی اداره امورجایگاه تک منظوره CNGشرکتی تفت

مناقصه

9704

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد

تک مرحله ای

گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری

یزد

0 ریال

۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۰۹

۳۰ دی ۱۳۹۷ ۱۷:۰۹

۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۷:۰۹

روزنامه آفتاب

۱۸ مهر ۱۳۹۷

ریال

5181480253

عادی

۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۱۰

استان: یزد, شهر: یزد
یزد -خیابان آیت اله کاشانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات سایت مناقصات شرکت ملی پخش فرآورد های نفتی ایران

محمدرنگچی

yazdd@niopdc.ir

03536233048

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627