جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری امور بهره برداری از جایگاه شرکتی قصر شیرین

مناقصه

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه

تک مرحله ای

کرمانشاه

0 ریال

ریال

عادی

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627