جزییات مناقصه و مزایده

استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترال کیفیت مجاری عرضه

مناقصه

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه

دو مرحله ای

گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری

کرمانشاه

0 ریال

۱۷ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۱۸

۵ شهریور ۱۳۹۷ ۱۶:۱۸

۱۷ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۱۸

روزنامه هفت صبح

۳ خرداد ۱۳۹۷

ریال

2780628000

عادی

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627