جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مزایده عمومی

مزایده

3160582

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان

تک مرحله ای

لرستان

تجدید مزایده عمومی

0 ریال

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۳۵

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۳۵

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۳۵

سایر رسانه ها

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

ریال

عادی

استان: لرستان, شهر: خرم آباد
http://monaghese.niopdc.ir همچنین مراجعه حضوری http://iets.mporg.ir

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه لرستان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام موجود از رده خارج خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی دعوت می‌شود جهت اطلاع و دریافت مدارک و لیست اقلام مزایده به واحد بازرگانی این شرکت واقع در خرم‌آباد خیابان شریعتی جنب پمپ بنزین شرکتی شماره یک خرم‌آباد ( روبروی هتل کارون ) مراجعه و یا با تلفن 33409385-066 تماس حاصل نمایید و پیشنهادهای خود را از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز در پاکت‌های در بسته به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور تحویل نمایند.

میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ 30000000 ریال بوده که بایستی به حساب جام بانک ملت به شماره 88/92000351 با کد شناسه  35161 واریز یا نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر نزد کلیه بانک‌ها اقدام نمایند . ضمنا به مبلغ پیشنهادی 9 درصد ارزش افزوده سال جاری تعلق میگیرد .

عنوان اندازه (KB)
تجدید مزایده عمومی 297.51 2b550908-b606-4762-bc47-0fd1d35b6786.zip

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627