جزییات مناقصه و مزایده

مزایده عمومی

مزایده

3154998

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

تک مرحله ای

لرستان

مزایده عمومی

0 ریال

۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۵۷

۱۶ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۵۷

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۵۷

سایر رسانه ها

۱۰ اسفند ۱۳۹۶

ریال

عادی

استان: , شهر:
http://monaghese.niopdc.ir http: //iets.mporg.ir واحد بازرگانی شرکت واقع در خرم‌آباد خیابان شریعتی جنب پمپ بنزین شرکتی شماره یک ( روبروی هتل کارون )

جهت اطلاع و دریافت مدارک مزایده و لیست اقلام مزایده به واحد بازرگانی این شرکت واقع در خرم‌آباد خیابان شریعتی جنب پمپ بنزین شرکتی شماره یک  ( روبروی هتل کارون )  مراجعه و یا با تلفن 33409385-066 تماس حاصل نمایید

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627