جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان عملیاتی انبار نفت خرم آباد

مناقصه

3153573

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

تک مرحله ای

لرستان

واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان عملیاتی انبار نفت خرم آباد

0 ریال

۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۲۷

۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۲۷

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۲۷

روزنامه آرمان

۲ اسفند ۱۳۹۶

ریال

2612372500

عادی

استان: لرستان, شهر: خرم آباد
* آدرس‌های دستیابی: http://monaghese.niopdc.ir http://iets.mporg.ir

شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا روز دوشنبه مورخ  96/12/07به سایت های مربوطه مراجعه نمایند. جلسه توجیهی مربوط به این مناقصه نیز ساعت 10 صبح روز دوشنبه 96/12/14در ستاد منطقه برگزار می گردد .مناقصه‌گران بایستی پس از تکمیل اسناد، پاکات مناقصه را حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه 21/12/ 96 تحویل و رسید دریافت نمایند .

عنوان اندازه (KB)
واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان عملیاتی انبار نفت خرم آباد 4447.23 4f6bac4f-2bc6-4f71-99c5-dd846757e687.zip

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627