جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG )

مناقصه

3150754

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

تک مرحله ای

نوع برگزاری

لرستان
عمومی

واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG )

0 ریال

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴:۵۱

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴:۵۱

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴:۵۱

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

ریال

5043614905

عادی

استان: لرستان, شهر: خرم آباد
http://monaghese.niopdc.ir http://iets.mporg.ir

شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 17/11/96 به سایت های مربوطه مراجعه نمایند. مناقصه‌گران بایستی پس از تکمیل اسناد، پاکات مناقصه را حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه 29/11/96 تحویل و رسید دریافت نمایند.

*تاریخ بازگشائی پاکات:  جلسه بازگشایی پاکاتِ رأس ساعت 14 روز دوشنبه 30/11/96 در سالن جلسات ستاد منطقه تشکیل می‌شود و حضور مناقصه‌گران با معرفی‌نامه کتبی بلامانع است.

عنوان اندازه (KB)
واواگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG ) 10820.44 a38e2471-6910-4797-9290-74fd259c64c8.zip

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627