جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری اداره امور انبار نفت بروجرد

مناقصه

3149793

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

تک مرحله ای

گروه بندی کاربر
نوع برگزاری

لرستان

0 ریال

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴:۴۵

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۴۵

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴:۴۵

روزنامه آفتاب

۴ بهمن ۱۳۹۶

ریال

11323976889

عادی

استان: لرستان, شهر: خرم آباد
http://monaghese.niopdc.ir http://iets.mporg.ir

شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 10/11/96 به سایت های مربوطه مراجعه نمایند.جلسه توجیهی مربوط به این مناقصه نیز ساعت 10 صبح روز یکشنبه 15/11/96 در ستاد منطقه برگزار می گردد .مناقصه‌گران بایستی پس از تکمیل اسناد، پاکات مناقصه را حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه 23/11/96 تحویل و رسید دریافت نمایند .

شایان ذکر است کلیه اسناد مربوط به شرکت از جمله اساسنامه, اخرین آگهی تغییرات , اعضای هییت مدیره , گواهینامه صلاحیت اداره کار, گواهینامه صلاحیت ایمنی,  فرمهای ارزیابی hse , فرمهای ارزیابی کیفی و .......  را همراه علاوه بر اسناد مالی تحویل نمایید .

 

عنوان اندازه (KB)
واگذاری اداره امور انبار نفت بروجرد 5527.16 18e20353-a0b8-4655-8319-2f8c060395ed.zip

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627