جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دومنظوره شماره سه خرم‌آباد (بنزین و CNG)

مناقصه

1506734

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

تک مرحله ای

لرستان

واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دومنظوره شماره سه خرم‌آباد (بنزین و CNG)

0 ریال

۱۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۴:۵۵

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۵۵

۱۳ آذر ۱۳۹۶ ۱۴:۵۵

روزنامه آفتاب

۲۴ آبان ۱۳۹۶

ریال

عادی

استان: لرستان, شهر: خرم آباد
http://monaghese.niopdc.ir http://iets.mporg.ir

شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 01/09/96 به سایت های مربوطه مراجعه نمایند. جلسه توجیهی مربوط به این مناقصه نیز ساعت 10صبح روز یکشنبه 05/09/96 در ستاد منطقه برگزار می گردد .مناقصه‌گران بایستی پس از تکمیل اسناد، پاکات مناقصه را حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه 12/09/96 تحویل و رسید دریافت نمایند.

عنوان اندازه (KB)
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دومنظوره شماره سه خرم‌آباد (بنزین و CNG) 8080.00 6c3a993b-7aae-4a2d-80e0-8efd4cc870f4.zip

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627