جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG )

مناقصه

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

تک مرحله ای

لرستان

واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG )

0 ریال

۲۱ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۱۸

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ۰۸:۱۸

۲ آبان ۱۳۹۶

ریال

عادی

استان: لرستان, شهر: خرم آباد
آدرس سایت: http://monaghese.niopdc.ir http://iets.mporg.ir

جلسه توجیهی مربوط به این مناقصه نیز ساعت 11 صبح روز  شنبه 96/08/13در ستاد منطقه برگزار می گردد . مناقصه‌گران بایستی پس از تکمیل اسناد، پاکات مناقصه را حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه 96/08/21تحویل و رسید دریافت نمایند . (مناقصه گران زمان تحویل پاکات می بایست اسناد ارزیابی کیفی را جداگانه تحویل نمایند. )

عنوان اندازه (KB)
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG ) 9286.54 b179caa0-deac-4e04-9a21-ba05157c4141.zip

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627