جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه واگذاری راهبری سرویسهای استیجاری ایاب وذهاب منطقه

مناقصه

9605

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد

تک مرحله ای

سازمان ها
گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری

یزد

0 ریال

۶ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۵۰

۶ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴:۵۰

۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۵۰

سایر رسانه ها

۱۷ مهر ۱۳۹۶

ریال

عادی

این مناقصه قابل تمدید است.

۶ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۵۱

استان: یزد, شهر: یزد
یزد -خیابان آیت اله کاشانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات سایت مناقصات شرکت ملی پخش فرآورد های نفتی ایران

محمد رنگچی

yazdd@niopdc.ir

03536233048

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627