جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG )

مناقصه

1477565

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان

لرستان

واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG )

0 ریال

۳ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵:۱۷

۴ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۱۷

روزنامه شرق

۲۶ بهمن ۱۳۹۵

ریال

عادی

۳ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵:۱۸

استان: لرستان, شهر: بروجرد
http://monaghese.niopdc.ir http://iets.mporg.ir

*  آدرس و تلفن شرکت و محل و تاریخ جلسات توجیهی ، بازگشایی و تحویل پاکات  :

جلسه توجیهی  : ساعت : 10روز  شنبه 11/30/ 95

تاریخ  تحویل پاکات :  تا ساعت 15  روز سه شنبه 12/03/ 95

تاریخ بازگشایی پاکات :  ساعت 11چهار شنبه 04/ 12/ 95  

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627