جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه واگذاری حجمی/زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNGشرکتی تفت

مناقصه

9804

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد

تک مرحله ای

گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری

یزد

0 ریال

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۴۷

۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۴۷

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۴۷

روزنامه آفتاب

۱۱ شهریور ۱۳۹۸

ریال

7148820251

عادی

این مناقصه قابل تمدید است.

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۵۰

استان: یزد, شهر: یزد
یزد -خیابان آیت اله کاشانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات سایت مناقصات شرکت ملی پخش فرآورد های نفتی ایران

محمدرنگچی

yazdd@niopdc.ir

03536233048

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627