جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تهیه وطبخ غذادررستوران پیمانکاروتوزیع آن دررستورانهای شرکت

مناقصه

9803

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد

تک مرحله ای

حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری

یزد

0 ریال

۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۲۷

۲۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۲۷

۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۲۷

سایر رسانه ها

۱۰ مرداد ۱۳۹۸

ریال

11730000000

عادی

این مناقصه قابل تمدید است.

۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۳۸

استان: یزد, شهر: یزد
یزد -خیابان آیت اله کاشانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات سایت مناقصات شرکت ملی پخش فرآورد های نفتی ایران

محمدرنگچی

yazdd@niopdc.ir

03536233048

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627