مناقصات

عنوانشمارهموضوعتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
DSD-97394-TR ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
DSS-97395-TR ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۲ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
DSD-96249-TR ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۹ مهر ۱۳۹۷ مناقصه

مزایده ها

موردی یافت نشد!
مناقصه و مزایده ای یافت نشد.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627