مناقصات

عنوانشمارهموضوعتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG )
3150754 نوع برگزاری
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
واگذاری اداره امور انبار نفت ازنا
3149812 ۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3149793 گروه بندی کاربر
نوع برگزاری
۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3149813 ۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
واگذاری اداره امورانبار نفت خرم آباد
3149809 موضوع
نوع برگزاری
۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
" نصب برج روشنایی در انبار نفت ازنا "
1509210 ۲۲ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG )
1506730 ۲۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دومنظوره شماره سه خرم‌آباد (بنزین و CNG)
1506734 ۲۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG )
  ۲ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
  موضوع
نوع برگزاری
۳۰ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG )
1477565 ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه
واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان عملیاتی انبار نفت خرم آباد
1477403 ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه

مزایده ها

موردی یافت نشد!
مناقصه و مزایده ای یافت نشد.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627