مناقصات

عنوانشمارهموضوعتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
تجدید مناقصه بهسازی ورودی انبار نفت خرم آباد / باند کند رو
3216430 ۱۰ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
واگذاری خدمات سرویسهای ایاب ذهاب کارکنان انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی خرم آباد و خودروهای استیجاری منطقه لرستان
3216027 ۶ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
واگذاری خدمات سرویسهای ایاب ذهاب کارکنان انبار نفت خرم آباد و سوختگیری هواپیمایی و خودروهای استیجاری منطقه لرستان
3213434 ۹ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
بهسازی ورودی انبار نفت خرم آباد / باند کند رو
3211571 ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
تجدید واگذاری اداره امور خدماتی ،دفتری ستاد و نمازخانه بین‌راهی خرم‌آباد در سال 97 – 98
3191154 ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری اداره امور خدماتی ،دفتری ستاد و نمازخانه بین‌راهی خرم‌آباد در سال 97 – 98
3186191 سازمان ها
نوع برگزاری
۴ دی ۱۳۹۷ مناقصه
واگذاری اداره امورانبار نفت ازنا در سال 97 – 98و 98- 99
3185953 مناقصه
واگذاری اداره امورانبار نفت بروجرد در سال 97 – 98و 98- 99
3185398 مناقصه
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی شماره یک خرم‌آباد ( بنزین )
3170198 نوع برگزاری
۶ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان عملیاتی انبار نفت خرم آباد
3153573 ۲ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG )
3150754 نوع برگزاری
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
واگذاری اداره امور انبار نفت ازنا
3149812 ۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3149793 گروه بندی کاربر
نوع برگزاری
۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3149813 ۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
واگذاری اداره امورانبار نفت خرم آباد
3149809 موضوع
نوع برگزاری
۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
" نصب برج روشنایی در انبار نفت ازنا "
1509210 ۲۲ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG )
1506730 ۲۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دومنظوره شماره سه خرم‌آباد (بنزین و CNG)
1506734 ۲۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG )
  ۲ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
  موضوع
نوع برگزاری
۳۰ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو2 بروجرد ( بنزین و گاز CNG )
1477565 ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه
واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان عملیاتی انبار نفت خرم آباد
1477403 ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه

مزایده ها

عنوانشمارهموضوعتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
تجدید مزایده عمومی
3160582 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ مزایده
مزایده عمومی
3154998 ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ مزایده

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627