مناقصات

عنوانشمارهموضوعتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
980113 ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
980111 ۲۷ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
980112 ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۹ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
980110 ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
980109 ۱۴ دی ۱۳۹۸ مناقصه
980108 ۱۱ دی ۱۳۹۸ مناقصه
980104 ۲۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
980107 ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
980106 ۲۹ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
برای دریافت اسناد لطفا یک ایمیل با موضوع درخواست اسناد مناقصه 970110 به آدرس ایمیل nima.oshaii@gmail.com ارسال نمایید.
970110 ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
970109 ۱۶ دی ۱۳۹۷ مناقصه
970108 ۱۵ دی ۱۳۹۷ مناقصه
970107 ۱۰ دی ۱۳۹۷ مناقصه
970105 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
970102 ۹ خرداد ۱۳۹۷ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
970101 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1- ارائه گواهی صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی 2- ارائه گواهی صلاحیت معتبر ایمنی از اداره کل کار و تعاون استان همراه با اسناد مناقصه 3- مدارک فوق می بایست اصل یا برابر اصل باشند. 4- چنانچه در هر زمان از قرارداد جایگاه به فروش رفت قرارداد خاتمه خواهد یافت.
960117 ۶ فروردین ۱۳۹۷ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
960114 ۱۷ دی ۱۳۹۶ ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
960115 ۱۸ دی ۱۳۹۶ ۲۴ دی ۱۳۹۶ مناقصه
960113 ۱۷ دی ۱۳۹۶ ۲۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه
960112 ۶ دی ۱۳۹۶ ۱۳ دی ۱۳۹۶ مناقصه
960111 ۲ دی ۱۳۹۶ ۹ دی ۱۳۹۶ مناقصه
960110 ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ۲۶ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
960107 ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۴ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
960109 ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه

مزایده ها

عنوانشمارهموضوعتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
101/98 ۴ اسفند ۱۳۹۸ مزایده
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.