معرفی کمیته فنی بازرگانی

آشنایی با کمیته فنی بازرگانی :

شماره تلفن : 88327018-021
شماره نمابر : 88320898-021

آشنایی با وظایف کمیته فنی بازرگانی :

کمیته فنی بازرگانی که اعضاء آن طبق بند " د " ماده 2 قانون برگزاری مناقصات منتخب مدیرعامل محترم می باشند، وظیفه آن ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و ارزیابی کیفی مناقصه گران و سایر وظایف مقرر در قانون بوده و از سال 84 به شرح زیرمشغول فعالیت می باشد: 

باتوجه به وجود تنوع و حجم زیاد معاملات در شرکت از قبیل پروژه های ساخت انبار ، تاسیسات ، ساختمان ، لوله گذاری ، خرید انواع کالا و تجهیزات ، واگذاری عملیات انبارها ،اداره جایگاه های شرکتی، انجام کارهای خدماتی ، ایاب و ذهاب، طبخ غذا و ...، کمیته فنی بازرگانی از نظریه و مشاوره کارشناسان در کلیه واحدها استفاده و تصمیم گیری می نماید.

 در انجام وظایف محوله ضمن رعایت قانون و دستورالعمل ها و ضوابط، با کمیسیون مناقصات و کلیه مدیریت ها و واحدها جهت اجرای صحیح کار تعامل و هم فکری می نماید.

 علاوه بر آن با تهیه دستورالعمل های نحوه ارزیابی و درج آگهی و سایر روش های اجرایی، مدیریت های ستادی و مناطق را در انجام کار یاری می کند.

ا برگزاری کلاس های آموزشی جهت کارکنان ذیربط در مدیریتها و واحدهای ستادی واعضاء کمیته فنی بازرگانی مناطق، در ارتقاء دانش کاری و رفع ابهامات آنان اقدام می نماید.

با مدیران مناطق و مسئولین کمیته های فنی بازرگانی تعامل داشته، ضمن ارائه راهنمایی های لازم، نسبت به پاسخ گویی به سئوالات ورفع ابهامات آنان اقدام می نماید.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627